Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters

Dit certificatieschema betreft Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters. Het kan eventueel onderdeel uit gaan maken van een toekomstig te ontwikkelen certificering voor datacenters, waarin een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen zijn geïntegreerd. Metingen en kentallen die worden gehanteerd in dit certificatieschema sluiten aan bij het Duitse milieukeurmerk “Blaue Engel” voor datacenters. Echter de te certificeren productgroep in de “Blaue Engel” betreft een compleet datacenter en niet alleen de klimaatbeheersing van datacenters zoals bij Milieukeur.

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/DCKSCHEMA_NL5.pdf