Wat is noodstroom?  

Data is voor de meeste mensen een van de eerste levensbehoeftes geworden. Zonder het internet staat alles stil…

De beschikbaarheid van internet en data heeft een hoge prioriteit.

Data is een elektrisch signaal, dus voor alle datastromen zijn elektriciteitstromen nodig.

In basis wordt deze stroom geleverd door de energie centrales en komt deze via een uitgebreide en complexe infrastructuur bij de gebruiker.

Deze openbare structuur is echter niet onfeilbaar!

Met een geode en vooral goed doordachte noodstroom oplossing wordt de afhankelijkheid van externe energie toelevering verkleind en kan bij storing of uitval op een decentrale en lokale energie voorziening worden terug gevallen

Waarom is noodstroom belangrijk voor een datacenter?

Stroom is voor een datacenter de eerste levensbehoefte. Zonder stroom geen data!

DatacenterEen datacenter vormt het hart of knooppunt van in- en uitgaande datastromen. Klanten en gebruikers van datacenters vertrouwen op de beschikbaarheid van deze data. Echter een verstoring van de energievoorziening kan verstrekkende gevolgen hebben, omdat het functioneren van data verwerkende apparatuur staat en valt met elektriciteit. De meeste onderbrekingen zijn kort, maar het herstel van de schade kost uren, materialen en de nodige hulp van specialisten.

Een datacenter moet daarom goed nadenken over redundantie in zowel de infrastructuur als de processen om hun klanten en gebruikers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Hoe werkt noodstroom?

Noodstroom biedt een betrouwbaar alternatief voor de primaire stroomvoorziening.

De primaire stroomvoorziening wordt meestal gevormd door het openbare elektriciteitsnet. Vervolgens dient er bekeken te worden welke betrouwbare alternatieve voorzieningen er mogelijk realiseerbaar zijn.

Omdat ICT-apparatuur geen onderbreking kan verdragen wordt de basis van een noodstroominstallatie voor datacenters altijd gevormd door een U.P.S. ofwel Uninterruptable Power Supply (Onderbrekingsvrij Voeding Systeem).

Een duurzaam datacenter met noodstroomIn een UPS wordt de wisselspanning van het elektriciteitsnet omgezet in gelijkspanning, omdat dit de enige spanning is die kan worden opgeslagen, Vervolgens wordt de gelijkspanning omgevormd tot een perfecte storingsvrije wisselspanning.

De moderne UPS is modulair opgebouwd voor de hoogste flexibiliteit, laagste onderhoudskosten en energieverbruik in combinatie met een snelle hersteltijd.

De elektrische infrastructuur wordt voorbereid op de voorziene totale energie consumptie van een volledig benut datacenter. De UPS kan echter worden opgebouwd op basis van de actuele energie behoefte.

Iedere UPS is voorzien van een energie opslag medium. Meestal zijn dit batterijen (Gesloten lood of het geavanceerde Lithium-Ion). Het toepassen van een monitoring systeem de enige manier om ook de beschikbaarheid van batterij te garanderen. De overbruggingstijd ofwel autonomie op basis van elektrochemie bedraagt normaal tussen 5 en 30 minuten.

Afhankelijk van de overige redundantie mogelijkheden van een datacenter, zoals twin-centers en dergelijke, kan een langere overbruggingstijd gewenst zijn. Hiervoor wordt dan meestal een noodstroomaggregaat toegepast, waarbij de beschikbare tijd alleen wordt begrenst door de beschikbaarheid van brandstof.

De dimensionering van een noodstroomaggregaat houdt rekening met de instandhouding van alle belangrijke processen en onderdelen van een datacenter, inclusief de ICT-apparatuur (via de UPS) en koelvoorzieningen. Verder worden er aanpassingen gemaakt in het elektrische ontwerp, zodat de omschakeling naar en van het noodstroomaggregaat automatisch en veilig kan gebeuren.

Noodstroom en Duurzamedatacenters.nl

Noodstroom is een essentiële schakel in de betrouwbare levering van data aan miljoenen mensen wereldwijd. De specialisten van duurzamedatacenters.nl kunnen zorgen voor een optimalisatie van een bestaande of compleet nieuwe noodstroominstallatie

Referenties Energievoorziening

Batterijen

Energie Efficiëntie Onderzoek

Neem contact met me op!

Geen velden gevonden.