WHITEPAPER: Energiebesparing door best beschikbare technieken

Energiebesparing door best beschikbare technieken

Hoewel er een trend is naar het onderbrengen van ICT-systemen in externe datacenters, en clouddiensten aan populariteit winnen, zijn veel ICTsystemen ondergebracht bij bedrijven zelf, in inpandige serverruimtes. Dit zijn kleine tot (middel-)grote ICT-ruimten, vaak voorzien van een actieve koelinstallatie (airconditioning). Het energiegebruik hiervan is binnen de onderneming relatief onzichtbaar. Er zijn sterke aanwijzingen dat er nog veel energiebesparing mogelijk is door energie-efficiënte technieken toe te passen.

In het onderzoek zijn de voor kantoren kenmerkende typen serverruimten in beeld gebracht, hoe deze serverruimtes momenteel typisch gekoeld worden en wat het energiegebruik daarvan is. Voor de best beschikbare koeltechnieken zijn de gemiddelde investeringskosten en het energiegebruik in kaart gebracht. Het onderzoek behelsde een serie interviews met praktijkdeskundigen en leveranciers, literatuuronderzoek en een synthese van de verkregen gegevens. De berekeningen voor de typerende serverruimtes (energiegebruiken en terugverdientijden) zijn uitgevoerd met een rekenmodel van de energiestromen in computerruimtes en datacenters dat CE Delft tot haar beschikking heeft.

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/Rapport-CE-Delft-Energiebesparing-serverruimtes.pdf