Uitnodiging seminar: Energiebesparen in uw computerruimte

Duurzame datacenters spreekt op het event dat door SCHÄFER IT-Systems georganiseerd wordt op 16 december 2015:

sc2

SCHÄFER IT-Systems nodigt u uit voor het kosteloze seminar: “Energie besparen in uw computerruimte” op
Woensdag 16 december a.s. in de Savannahtower te Utrecht.
Met diverse oplossingen laat SCHÄFER en haar partners zien hoe u energie kan besparen in de computerruimte.

Enkele vragen waar we op 16 december uitgebreid op in zullen gaan, zijn:

  • Hoe bespaar ik energie ?
  • Welke energiebesparende koeltechnieken zijn er?
  • Hoe kan ik de luchtefficiëntie in mijn datacenter verbeteren?
  • Waarom moet je brandblussen voorkomen?

 

Voor wie is dit event bestemd:

  • Beheerders en eigenaren van computerruimtes
  • Directie en management van MKB
  • MVO Managers
  • Facilitair en ICT managers
  • Adviesbureaus

Programma

09:30     Ontvangst met koffie
10:00     Lezing: CFD simulatie door: Duurzame Datacenters
10:30     Lezing: Efficiënte luchtstromen door: Schäfer IT-Systems
11:00     Lezing: Adiabatische koeloplossingen door: Air@Work
11:30     Lezing: Voorkom brand; blussing moet je niet willen! door: Protec Brandbeveiliging
12:00     Lunch: Showroom bezoek SCHÄFER IT-Systems

Datum & Locatie

Woensdag 16 december 2015, SCHÄFER IT-Systems, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht

Aanmelden (Zonder aanmelding geen toegang)

gjmeijerink@schaefer-it-systems.de

Contactgegevens

Gerbert-Jan Meijerink
Sales Manager Benelux
Tel.: +31 (0) 26-3615229
Mob.: +31 (0) 6 31773626
www.schaefer-it-systems.com

 

Verzamel

Klimaatcoalitie: Veel energiebesparen in computerruimtes

Duurzame datacenters

Gepubliceerd op 15 september 2015 door Willard Bouwmeester

Duurzame datacenters
Als u Maatschappelijk Verantwoord wilt ondernemen, kunt u uw computerruimte onder de loep nemen. Computerruimtes verbruiken veel energie en hebben een hoge CO2-uitstoot. Daartegenover staat dat er bij veel van deze serverruimtes mogelijkheden zijn voor meer duurzaamheid. Maar hoe maakt u uw serverruimte klimaatvriendelijker en misschien wel klimaatneutraal.

Koelen

Computerruimtes worden doorgaans flink gekoeld. De koelingssystemen in deze ruimtes verbruiken vaak onnodig veel energie. Door slim te koelen, niet te veel (en niet te weinig), kan dit energieverbruik naar beneden en creëert uw computerruimte minder CO2-uitstoot.

Uw koelsystemen hoeven nog minder hard te werken als u op een efficiënte manier gebruik maakt van de koude luchtstromen die zich in uw serverruimte bevinden. Door deze koude luchtstromen in de juiste richting te sturen, kunnen ze warme lucht wegblazen. Gevolg: uw koeling hoeft minder warme lucht te koelen.

Recyclen

Voor het afvoeren van IT-apparatuur is het belangrijk om een partij in te schakelen die dit snel, efficiënt, niet duur, maar wel duurzaam kan doen. Duurzame Datacenters kan u advies geven en u in contact brengen met deskundige bedrijven die uw apparatuur verantwoord kunnen vervoeren en recyclen. Uw IT-apparatuur wordt dan bij u opgehaald en door een bedrijf op een milieuvriendelijke manier verwerkt.

Meer doen

Door aan uw koeling te werken en (meer) te recyclen kunt u al een hoop besparen. Waarop kunt u nog meer besparen? De energievoorziening, klimaatbeheersing, infrastructuur van de ICT en de bouw van uw serverruimte kunnen een verschil maken.

Energiescan

Hoe duurzaam uw computerruimte is en op welke punten deze ruimte duurzamer kan, kunt u laten meten. Hoe? Door een energiescan uit te laten voeren. Zo’n scan meet hoeveel energie uw computerruimte verbruikt en welke factoren daar verantwoordelijk zijn. Ook geeft de energiescan een overzicht van stappen die u kunt ondernemen om uw ruimte duurzamer en misschien wel klimaatneutraal te maken. Voor een deskundige scan met goed advies over maatregelen die u kunt treffen, is het belangrijk dat de energiescan wordt uitgevoerd door experts. Duurzame Datacenters heeft voor alle disciplines die voorkomen in uw serverruimte een experts beschikbaar. Deze deskundigen uit de datacenterindustrie zijn gespecialiseerd in de verschillende vakgebieden en kunnen u door alle mogelijkheden op de markt te bekijken het meest geschikte advies voor uw computerruimte geven.

En de kosten? Het duurzamer of misschien wel klimaatneutraal maken van uw serverruimte goedkoper zijn dan u denkt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steunt verschillende energiebesparende maatregelen met de Energie Investeringsaftrek (EIA). Deze regeling zorgt ervoor dat de investering voor duurzame maatregelen afgetrokken kan worden van uw fiscale winst.

Meer weten? Kijk op DuurzameDatacenters.nl.

http://www.klimaatcoalitie.nl/casussen/duurzame-datacenters

Ook computerruimtes spelen belangrijke rol in MVO

Als het gaat om MVO mag de computerruimte zeker niet worden vergeten. Wie duurzaam, verantwoord en misschien wel klimaatneutraal wil opereren zal ook kritisch naar de eigen computerruimte moeten kijken. Serverruimtes staan immers bekend om hun hoge energieverbruik en CO2-uitstoot. Hoe efficiënt is uw computerruimte en welke stappen zijn nodig om uw serverruimte klimaatneutraal te maken? Duurzame Datacenters zet de belangrijke aandachtspunten voor u op een rijtje.

Optimaliseren

In veel bestaande computerruimtes is veel ruimte voor verbeteringen in efficiëntie en duurzaamheid. Zo staat de koeling in een computerruimte bekend om zijn hoge energieverbruik en is dan ook goed te optimaliseren. Door slimme koeling toe te passen kunt u het energieverbruik van uw koelinstallatie in veel gevallen sterk verminderen door nooit te veel (of te weinig) te koelen. Door luchtstromen in de juiste banen te leiden kunt u daarnaast zeker stellen dat koude lucht op exact de juiste plek wordt geblazen, zodat warmte snel en efficiënt kan worden afgevoerd. Hierdoor gaat minder koelvermogen verloren en hoeft uw koelapparatuur minder hard te werken. Uw computerruimte verbruikt hierdoor minder energie en creëert minder CO2-uitstoot. Naast de koeling kan vaak ook worden bespaard op de energievoorziening, klimaatbeheersing, recycling, monitoring, management, ICT-infrastructuur en de bouwkundige kant van een computerruimte.

logo_groot_payoff

Hoe duurzaam is uw serverruimte? Welke stappen kunt u nemen om uw computerruimte (nog) duurzamer te maken? Een energiescan geeft u antwoord op deze vragen. In een energiescan wordt het energieverbruik van uw computerruimte nauwkeurig in kaart gebracht, waardoor u kunt zien hoeveel energie uw serverruimte verbruikt, welke componenten hiervoor verantwoordelijk zijn en op welke punten het energiegebruik kan worden geoptimaliseerd. Een energiescan is dan ook een belangrijke stap op weg naar een duurzamer en wellicht zelfs klimaatneutrale computerruimte. Sommige maatregelen om uw duurzaamheid te vergroten worden ondersteund door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) met de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een subsidieregeling voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen waarmee een deel van de investering kan worden afgetrokken van de fiscale winst.

download

Duurzame datacenters

In veel gevallen kan een partij die een energiescan uitvoert ook advies geven over maatregelen die genomen kunnen worden om de duurzaamheid van een computerruimte te vergroten. Het is uiteraard wel van belang dat dit advies door deskundigen wordt geleverd, die alle opties op de markt voor u onderzoeken en u de meest geschikte oplossing adviseren. Duurzame Datacenter is een collectief van experts uit de datacenterindustrie met uiteenlopende vakgebieden, die hun kennis beschikbaar stellen. Alle disciplines die voorkomen in uw computerruimte zijn vertegenwoordigd door één van de specialisten van DDC. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op DuurzameDatacenters.nl voor meer informatie.

Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters

Dit certificatieschema betreft Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters. Het kan eventueel onderdeel uit gaan maken van een toekomstig te ontwikkelen certificering voor datacenters, waarin een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen zijn geïntegreerd. Metingen en kentallen die worden gehanteerd in dit certificatieschema sluiten aan bij het Duitse milieukeurmerk “Blaue Engel” voor datacenters. Echter de te certificeren productgroep in de “Blaue Engel” betreft een compleet datacenter en niet alleen de klimaatbeheersing van datacenters zoals bij Milieukeur.

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/DCKSCHEMA_NL5.pdf

WHITEPAPER: Energiebesparing door best beschikbare technieken

Energiebesparing door best beschikbare technieken

Hoewel er een trend is naar het onderbrengen van ICT-systemen in externe datacenters, en clouddiensten aan populariteit winnen, zijn veel ICTsystemen ondergebracht bij bedrijven zelf, in inpandige serverruimtes. Dit zijn kleine tot (middel-)grote ICT-ruimten, vaak voorzien van een actieve koelinstallatie (airconditioning). Het energiegebruik hiervan is binnen de onderneming relatief onzichtbaar. Er zijn sterke aanwijzingen dat er nog veel energiebesparing mogelijk is door energie-efficiënte technieken toe te passen.

In het onderzoek zijn de voor kantoren kenmerkende typen serverruimten in beeld gebracht, hoe deze serverruimtes momenteel typisch gekoeld worden en wat het energiegebruik daarvan is. Voor de best beschikbare koeltechnieken zijn de gemiddelde investeringskosten en het energiegebruik in kaart gebracht. Het onderzoek behelsde een serie interviews met praktijkdeskundigen en leveranciers, literatuuronderzoek en een synthese van de verkregen gegevens. De berekeningen voor de typerende serverruimtes (energiegebruiken en terugverdientijden) zijn uitgevoerd met een rekenmodel van de energiestromen in computerruimtes en datacenters dat CE Delft tot haar beschikking heeft.

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/Rapport-CE-Delft-Energiebesparing-serverruimtes.pdf

De energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling voor investeringen in energiebesparende technieken.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. In deze brochure leest u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt. Waarom energiebesparing en duurzame energie? Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO2- en andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen eindig. De overheid stimuleert een duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over schone en betaalbare energie beschikken. Het belastingvoordeel dat u via EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het voordeel van EIA Met EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/Energie-investeringsaftrek-Energielijst-2015.pdf