Batterijen van UPS-systemen testen

Een Uninterruptible Power Supplies (UPS) is een systeem dat ervoor zorgt dat uw ICT-apparatuur tijdens stroomstoringen tijdelijk wordt voorzien van stroom. Het systeem helpt u de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en stelt u in staat ICT-apparatuur na stroomuitval op de correcte wijze af te sluiten om schade te voorkomen. Een UPS werkt op basis van batterijen die voldoende stroom leveren om apparatuur tijdelijk aan te drijven. Defecte batterijen kunnen dan ook leiden tot slecht of zelfs niet presterende noodstroomvoorzieningen. Het testen van deze batterijen is dus van belang om de continuïteit van uw dienstverlening te kunnen garanderen.

Batterijen functioneren slechts een beperkt aantal jaren, ook als deze optimaal worden onderhouden en verzorgd. De units hebben helaas geen duidelijke levensduur. De gezondheid van de batterij is gebaseerd op de genetische opbouw, de omgevingscondities en gebruikerspatronen. Daarnaast is de levensduur van iedere soort batterij verschillend. Zo bereiken loodaccu’s het einde van hun leven zodra het actieve materiaal op de positieve roosters is verbruikt, terwijl Nikkel batterijen hun prestaties verliezen als gevolg van corrosie. De capaciteit van lithium-ion batterijen verdwijnt zodra de overdracht van ionen vertraagt.

 

Onvoldoende voorlichting10403001_742298482486387_7831313940724054071_n

Helaas geven veel batterijfabrikanten onvoldoende voorlichting over prestatieverlies van batterijen. Zo worden prestatiegegevens van batterijen altijd gebaseerd op een perfecte batterij, iets wat alleen van toepassing is op een gloednieuwe accu. Zodra de accu is gebruikt lopen de prestaties terug; iets waar u zich van bewust moet zijn om vervelende verrassingen te voorkomen.

Het testen van batterijen met behulp van moderne beheertechnologieën maakt de gezondheid van batterijen inzichtelijk. Een meting geeft informatie per batterij informatie over:

  • de interne temperatuur;
  • de geleidbaarheid van de interne platen;
  • de weerstand en aansluiting;
  • het voltage;
  • de restwaarde van de geleidbaarheid van de platen in percentages.

Fysieke schade

Daarnaast worden batterijen fysiek gecontroleerd op lekkage, corrosie en aangroei aan de terminals. Alle verzamelde informatie wordt direct aan u beschikbaar gesteld, maar ook opgeslagen in onze database. Dit maakt het mogelijk na meerdere metingen trends inzichtelijk te maken in de levensduur van de batterijen die u gebruikt en afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Aan de hand van deze informatie ontvangt u direct advies over passende maatregelen die u kunt nemen om onnodige risico’s te vermijden.

Het laten doormeten van de batterijen in uw UPS-systemen biedt u allerlei voordelen. Zo kunt u:

  • de status van elke batterij op verschillende niveaus inzien;
  • uw budget vroegtijdig bepalen;
  • de toestand van de gezondheid van uw batterijen monitoren;
  • onnodige verrassingen voorkomen.

Laat uw batterijen testen

Door de batterijen van uw UPS door te laten meten krijgt u dus inzicht in alle relevante informatie die u nodig heeft om falen van het UPS-systeem en kostbare downtime te voorkomen. Benieuwd naar de status en levensduur van uw batterijen? Laat uw batterijen testen door Duurzame Datacenters.

 

Gerelateerde categorieën

Referenties Energievoorziening

Noodstroomvoorziening

Neem contact met me op!

Geen velden gevonden.