Controleer met een audit of uw computerruimte optimaal presteert

Nagenoeg ieder bedrijf is in grote mate afhankelijk van IT. Het is dan ook van belang dat uw serverruimte optimaal presteert, zodat eindgebruikers vanuit deze omgeving optimaal bediend kunnen worden. Duurzame Datacenters kan u hierbij helpen door een audit uit te voeren in uw datacenter en eventuele verbeter- of knelpunten in kaart te brengen.

In de ideale situatie presteert alle ICT-apparatuur in uw computerruimte optimaal. U kunt hierdoor maximaal profiteren van uw investeringen in de serverruimte, behaalt de resultaten die u bij de bouw van het datacenter voor ogen had en kunt hierdoor eindgebruikers op de gewenste manier bedienen. Helaas blijken veel serverruimtes in de praktijk niet optimaal te presteren, waardoor problemen kunnen ontstaan.

Waar zit het probleem?

2015-04-10 14.07.30De problemen die ten grondslag kunnen liggen aan een slecht presterende serverruimte zijn divers. Het kan dan ook een uitdaging zijn de bottleneck in uw serverruimte op te sporen. Een audit kan hierbij helpen. In een audit worden allerlei aspecten van uw computerruimte onder de loep genomen. Denk hierbij aan documentatie, processen, business continuity management (BCM), elektrische voorzieningen, bekabeling, de installatie van servers en ICT apparatuur, bouwkundige aspecten van de locatie en de beveiliging. Door het complete beeld van uw serverruimte dat hierdoor ontstaat kunnen problemen of bottlenecks eenvoudig worden opgespoord en verholpen.

Benieuwd of uw serverruimte optimaal presteert? Neem contact op met Duurzame Datacenters en laat een audit uitvoeren door onze experts om eventuele prestatieproblemen in kaart te brengen.

Gerelateerde categorieën

Energie Efficiëntie Onderzoek

Business Continuity Management

Referentie Management

Neem contact met me op!

Geen velden gevonden.