Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters

Dit certificatieschema betreft Milieukeur klimaatbeheersing bij datacenters. Het kan eventueel onderdeel uit gaan maken van een toekomstig te ontwikkelen certificering voor datacenters, waarin een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen zijn geïntegreerd. Metingen en kentallen die worden gehanteerd in dit certificatieschema sluiten aan bij het Duitse milieukeurmerk “Blaue Engel” voor datacenters. Echter de te certificeren productgroep in de “Blaue Engel” betreft een compleet datacenter en niet alleen de klimaatbeheersing van datacenters zoals bij Milieukeur.

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/DCKSCHEMA_NL5.pdf

WHITEPAPER: Energiebesparing door best beschikbare technieken

Energiebesparing door best beschikbare technieken

Hoewel er een trend is naar het onderbrengen van ICT-systemen in externe datacenters, en clouddiensten aan populariteit winnen, zijn veel ICTsystemen ondergebracht bij bedrijven zelf, in inpandige serverruimtes. Dit zijn kleine tot (middel-)grote ICT-ruimten, vaak voorzien van een actieve koelinstallatie (airconditioning). Het energiegebruik hiervan is binnen de onderneming relatief onzichtbaar. Er zijn sterke aanwijzingen dat er nog veel energiebesparing mogelijk is door energie-efficiënte technieken toe te passen.

In het onderzoek zijn de voor kantoren kenmerkende typen serverruimten in beeld gebracht, hoe deze serverruimtes momenteel typisch gekoeld worden en wat het energiegebruik daarvan is. Voor de best beschikbare koeltechnieken zijn de gemiddelde investeringskosten en het energiegebruik in kaart gebracht. Het onderzoek behelsde een serie interviews met praktijkdeskundigen en leveranciers, literatuuronderzoek en een synthese van de verkregen gegevens. De berekeningen voor de typerende serverruimtes (energiegebruiken en terugverdientijden) zijn uitgevoerd met een rekenmodel van de energiestromen in computerruimtes en datacenters dat CE Delft tot haar beschikking heeft.

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/Rapport-CE-Delft-Energiebesparing-serverruimtes.pdf

De energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling voor investeringen in energiebesparende technieken.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. In deze brochure leest u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt. Waarom energiebesparing en duurzame energie? Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO2- en andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen eindig. De overheid stimuleert een duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over schone en betaalbare energie beschikken. Het belastingvoordeel dat u via EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het voordeel van EIA Met EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

https://duurzamedatacenters.nl/wp-content/uploads/Energie-investeringsaftrek-Energielijst-2015.pdf